بسم الله الرحمن الرحیم


برداشت
دهم  – به تاراج رفتن انسان!       
در این سکانس می بینیم مکس برروی میله ای صلیب وار به جلوی اتومبیل خودش بسته شده است درحالیکه اتومبیل او را ناکس می راند.و در همین حال مکس با خودش می گوید؛  
"اونا خونم رو گرفتن، حالا ماشینمو هم گرفتن، دیگه چی میتونن ازم بگیرن!!؟"   
درواقع زبان حال این سکانس کنایه از به تاراج رفتن انسان توسط شیاطین است!
این دیالوگ درحقیقت این پیام را برای مخاطب دارد که:  
نوع انسان و کثیری از فرزندان آدم بی آنکه خود متوجه باشند توسط ابلیس و فرزندانش غارت شده و سالهاست که به ابزار کار آنها مبدل گشته اند. و ابلیس نه تنها انسانیت ایشان را به یغما برده بلکه از آنها عروسکانی ساخته برای به پیش بردن اهداف شیطانی خودش!     
پرچم های سرخ و سیاه - 
یکی دیگر از نکاتی که درسکانس تعقیب و گریز فیوریوسا به چشم می آید، پرچم های سرخ و سیاه است که برروی ماشین ها نصب شده است!   
اما یکی از مطالبی که در روایات مربوط به آخرالزمان بدان اشاره شده ظهور پرچم های سرخ و سیاه پیش از امر ظهور قائمعلیه السلام یا مقارن آن است.


ما امروزه می بینیم که پرچم داعش، پرچمی سیاه رنگ است:


و پرچم قرمز رنگ نیز شاید استعاره ای از همان مان پرچم معروف اردن هاشمی باشد که حدود دو سال قبل، پس از 500 سال رونمائی شد!

 

اما نکته ای انحرافی که شیادان و غلط اندازان عرصه بین المللی از آن سوء استفاده می کنند، نسبت دادن پرچم سیاه داعش به سپاه خراسانی و منطبق نمودن این دو جریان بریکدیگر است تا بدین ترتیب نتیجه گیری نمایند که یاران مهدی، قاتلانی دیوانه و خشن و حیوان صفت هستند!  
اما جهان باید بداند که این فریب بزرگی بیش نیست چراکه سپاه خراسانی به سیاهجامگان معروفند نه سیاهی لشگرهای سیاه پرچم.سپاه خراسانی شاید همان جماعت میلیونی از عزاداران سیاه پوشی هستند که هرساله از خراسان(ایران) به سوی عراق رهسپار می گردند؛ در آرامش و سکوت و در صلح و صفا و بدون هیچگونه سلاحی!

برداشت یازدهم  – فریب خوردگان! 
می گویند هیتلر بعنوان یک رهبر کاریزماتیک در میان بسیاری از جوانان آلمانی و نیروهای تحت فرمانش آنچنان محبوب بود که در زمان انتخاب داوطلب بمنظور ایجاد آشوب در مرز لهستان(فتنه ربودن مرزبانان لهستانی و سپس کشتن جوخه برگزیده آلمانی بجای آنها) میان بسیاری از متقاضیان و فدائیان او برای این ماموریت بی بازگشت قرعه انداخته شد!!!         
در طول تاریخ چنین رهبران کاریزماتیکی کم نبوده اند و چنین فدائیان فریب خورده ای نیز به همین ترتیب! 
در این فیلم خصوصاً در سکانس مذکور دقیقاً این موضوع به تصویر کشیده شده است؛

 

در این برداشت ما می بینیم که ناکس در حسرت توجه ایمورتون جو چگونه بی تابی می کند و پس از یک نگاه بی تفاوت و بی فروغ او چگونه سر از پا نمی شناسد و از فرط شادمانی فرمان اتومبیل را از جای خود کنده و از ایمورتون جو نیز سبقت می گیرد!       

ما باید به این نکته بسیار مهم توجه کنیم که رهبران الهی از چنین خصوصیاتی کاملاً مبرا هستند. آنها نه بی سبب شور و هیجانی برپا می کنند تا از مشتاقان و پیروان خود بازی بگیرند و به نفع مقاصد شخصی خود از ایشان سوء استفاده نمایند و نه اینکه در زمان آشوب ها و فتنه ها پشت فدائیان خویش پنهان شده و سنگر بگیرند!   
پیامبر اسلامصلی الله و علیه و آله و حضرت علیعلیه السلام در تمامی جنگها خود جلودار بوده و در ردیف اول شمشیر می زدند.در روایت است که بر پیکر مبارک هردوی ایشان آثار هزار ضربت و زخم شمشیر و نیزه و تیر وجود داشت.ما باید بدانیم که رهبران الهی حتی در راه تحقق مقاصد الهی نیز هرگز در کنج امن و امان نمی نشینند تا نظاره گر کشته شدن پیروان خویش باشند بلکه آنها اگر اعلان جهاد نموده و قیام کنند، خود همواره در صف اول نبردند!
نکته دیگری که این سکانس سعی دارد تا به مخاطب القاء نماید همین صحنه ایست که ناکس در برابر عکس العمل ایمورتون از فرط شادی فرمان اتومبیل خود را از جای کنده و سپس نیز با سرعتی بسیار زیاد از ایمورتون جو سبقت می گیرد!   
این صحنه می تواند استعاره ای از شکل گیری جریان های تند رو و سبقت گیرنده بر رهبران باشد که ریشه در همان عشق جنون آمیز برخی از همین پیروان به رهبران خود دارد !

برداشت دوازدهم  – لاشخورها (یا همان خارپشت ها)!   
در این برداشت می بینیم که کاروان فیوریوسا در مسیر انحرافی با گروهی از راهزنان مواجه می شوند که ماشین هایشان شبیه خارپشت است و به لاشخورها معروف هستند!     

 

پیامی که در این سکانس نهفته است اشاره به این مهم دارد که؛        
دوری از مسیر تعیین شده توسط ابلیس، کارگزاران و پیروانش را اسیر دام لاشخورها خواهد نمود!
شیطان آمریکا را بنا نهاد تا بواسطه او زمین و اهل آن را به فساد و تباهی بکشاند فلذا از نقطه نظر آن ملعون مادام که این کشور برپاست می بایست در راه تباهی و فساد جامعه جهانی نقشی عمده و مؤثر ایفا نماید. و از آن سو آمریکا نیز بعنوان سرمشقی برای جامعه بشری به سفارش ابلیس از سه عامل اساسی برای فساد و تباهی دنیا استفاده کرد!         
این سه فاکتور اصلی عبارتند از:

1. هالیوود – که بعنوان عاملی برای انحراف در الگوی زندگی اجتماعی و ایجاد فساد در حوزه اخلاق و تربیت تعیین شده بود (با ارائه شیوه جدیدی از سبک زندگی موسوم به  “American Lifestyle” که درآمیخته بود با اشرافیگری و طاغوت، بی حیائی،، ترویج سگ و خوک و شراب و از میان بردن قبح گناه و نجاست و و و...)  

2. تریبون – یا همان خبرگزاریها که بعنوان عاملی برای جلوه دادن باطل به جای حق طراحی شده بود (در واقع امپراطوری اخبار بواسطه ارائه اطلاعات صحیح در اکثر مواضع غیرحساس و فاقد اهمیت اعتماد عموم را جلب می نمود و سپس در مواضع مهم و حیاتی معکوس عمل کرده و بجای حقیقت،اطلاعات غلط و سراسر دروغ ارائه داده و با این ترفند جامعه جهانی را گمراه می نمود...)   

3. نیروی جاسوسی و نظامی – که بعنوان عاملی برای سرکوبی و نابودی جریانهای مخالف و کسانی که به ماهیت حقیقی او پی می بردند، قرارداده شده بود (در واقع سیستم اطلاعاتی و نیروی نظامی آمریکا که بعنوان یک ابرقدرت شناخته می شد هر فرد یا جریان مخالف خود را با اعمال زور از میان برداشته و حذف می نمود. دخالت در بسیاری از انقلاب ها و جریان های مثبت جهانی نظیر انقلاب شیلی، کوبا، نیکاراگوآ و ...همچنین حذف افراد آگاه و مؤثر نظیر کندی، آلنده، چگوارا، مالکوم ایکس و ...از جمله برخی اقدامات آن بود) 

پس بعنوان نتیجه گیری می توان گفت؛ 
هنگامیکه آمریکا بخواهد از این سه فاکتور پرهزینه در راستای اجرای اهداف شیطانی ابلیس استفاده ننموده یا بر علیه خود او استفاد نماید، مانند اینست که وارد یک مسیر انحرافی شده باشد. و ابلیس ملعون نیز مسیر حرکتی نوکرانش را در دنیا به گونه ای طراحی کرده است که درصورت هرگونه تغییر مسیر و تخطی و سرپیچی از فرامین او گرفتار دام های متعدد دیگری گردند. پس از دیدگاه فیلم نیز بدیهیست که نابودی فیوریوسا  - این فرزند خانوانده ناخلف -  برای ایمورتون جو خوشایندتر باشد تا سرپیچی او از فرامین و اوامرش!

برداشت سیزدهم  – جنگجویان انتحاری!   
در این سکانس می بینیم "مورسوف" که یکی از سربازان کاروان فیوریوسا است توسط لاشخورها مجروح می شود و در این هنگام تصمیم می گیرد تا با یک حرکت انتحاری خودش را به همراه مقادیری از مواد منفجره بروی ماشین لاشخورها پرت کرده و آنها را از بین ببرد. او این کار را انجام می دهد درحالیکه "ناکس" و سایر افراد او را به شدت تشویق می کنند!   
این حرکت مورسوف درواقع از دیدگاه فیلم اشاره به جنگجویان بی باکی دارد که خود نمی دانند که این تهور و شجاعت خویش را در چه راهی و برای چه رهبرانی خرج می نمایند!      

در حقیقت به بیانی دیگر، پیام این سکانس برای مخاطب اینست که؛    
چنین افرادی اسیر در گرداب شور و هیجان در راه اهداف و مقاصد ابلیس خویشتن را بسادگی آبخوردن به کشتن می دهند!  
عملیات شهادت طلبانه !!!!!          
ما اگر در تاریخ اسلام جستجو کنیم می بینیم که چنین رویکردی نه تعریف شده است و نه اینکه اصلاً و ابداً توسط شخص یا اشخاصی به انجام رسیده است.(مگر تنها یکبار و آنهم هنگام سؤقصد به جان حضرت محمدصلوات الله علیه بوده است که حضرت علیعلیه السلام به جای ایشان در بستر مرگ می خوابد تا جان پیامبر خدا محفوظ بماند و رسالت الهی ایشان نیمه تمام باقی نماند)
در مبارزه و جنگ برای خدا هرکسی در راه مقاصد و اهداف الهی و به جای خودش کشته می شود.
اما این میادین مبارزه برای شیطان و اهداف کثیف اوست که انسانهای بی مغز و فریب خورده را به اسم عملیات انتحاری و عملیات شهادت طلبانه، وادار به خودکشی می نماید درحالیکه آنها حتی نمی دانند جان ارزشمند خویش را برای چه کسی و در چه راهی در طبق اخلاص گذاشته اند!       
طوفان یا دخان!
اما ضمن همین برداشت می بینیم فیوریوسا درحالیکه توسط پیش قراول کاروان ایمورتون جو، یعنی ناکس، تعقیب می گردد، ناگهان وارد طوفان عظیمی از گردوغبار می شود.
این طوفان عظیم که فیوریوسا قصد دارد تا خود و کاروانش را داخل آن گم کرده و از دست ایمورتون جو بگریزد، می تواند استعاره ای از همان دود آخرالزمانی موسوم به "دخان" باشد که در روایات کثیری بدان اشاره شده است!

 

"محمدرضا اوحدی" نویسنده مجموعه کتاب های "مظهرالعجایب" در این باره می نویسد:

آیات 10 تا 15 سوره دخان؛
" چشم انتظار روزی باش که آسمان به آشکارا دودی بیاورد و آن دود همه مردم را درخود فروپوشد و این عذابیست دردآور! 
(سپس مردم خواهند گفت:)
ای پروردگار ما! این عذاب را از ما دورگردان که ما ایمان آورده ایم!    
کجا پند می پذیرند؟ حال آنکه چون پیامبر روشنگر بر آنها مبعوث شد از او رویگردان شدند و گفتند که این دیوانه ایست تعلیم یافته!    
(اما بازهم با این وجود ما به سبب رحمت خود) عذاب را اندکی برمیداریم اما شما دوباره به آیین خویش بازمی گردید! "

برداشت چهاردهم  – "MAX   و  NUX "یا "انسان و شیطان درون" !؟      
در این فیلم NUX که به MAX غل و زنجیر شده و از او تغذیه می نماید درواقع نمادی از شیطان درون آدمی است!..          
مطابق روایات مادامیکه انسان زنده است، این شیطان به او غل وزنجیر است و تا لحظه مرگ از دست او خلاصی ندارد. اما اگر بر او مسلط شود شیطان درونش تابع و پیرو او شده و خدمتگزار او خواهد شد که کمترین مزد آن هدایت و رستگاریست، اما اگر تسلیم این شیطان باشد تا روزی که زنده است رهسپار و دنباله روی او شده و مجبور به پیروی از او در برهوت تباهی، گناه و گمراهی خواهد بود!

از حضرت محمد صلی الله و علیه و آله و سلم سوال می شود که: 
آیا شما نیز گماشته ای از جنس شیاطین(شیطان درون) دارید؟ 
فرمودند: آری! اما او را زمین زده ام(یا مسلمان کرده ام)!

برداشت پانزدهم  – تحقیر و سرزنش  NUX توسط MAX  !
در این برداشت می بینیم "مکس" و "ناکس" فیوریوسا را اسیر می کنند و در همین حال ناکس خطاب به مکس می گوید:  
"ایمورتون جو بابت این کار خیلی ازمون قدردانی می کنه و می تونیم بابت این کار هرچیزی ازش بخوایم!!"        
اما مکس مشتی به شکم ناکس می کوبد و او را به زمین می اندازد و درحالیکه با خشم کاپشن او را از تنش بیرون می آورد، به او می گوید:    
"چی از ایمورتون میخوای بدبخت!!؟
می تونی بیشتر از یه کاپشن ازش بخوای!!!"                  
پیام صریح، واضح و روشن این دیالوگ اینست که نوکران ابلیس _ جن و انس تفاوتی نمی کند_ خود را به بهای بسیار ناچیزی به اربابشان واگذار کرده اند!               
همچنین دیالوگ رد و بدل شده بین مکس و ناکس در این سکانس کنایه ای نیز به اولاد آخرالزمان دارد که خطاب به آنها می گوید " شیطان درون شما، به بهای بسیار اندکی خویشتن _ و درواقع شما را _ به ابلیس فروخته است" ؛    
یک کاپشن و شلوار جین پاره پاره، یک شنل یا مانتوی تنگ و بدن نما و و و...(بعنوان پوشاک)     
انواع اغذیه آماده و مضر نظیر ساندویچ ها و فست فودهای برند و مشهوری مثل مک دونالد، برگرکینگ، KFC و و و...(بعنوان خوراک) 
یک قفس 50 – 60 متری در ارتفاع 40 متری سطح زمین که دستکمی از لانه پرندگان برفراز درختان ندارد، بنام آپارتمان و غیره...(بعنوان خانه و مسکن)  
یک مشت آهن پاره که قاتل محیط زیست و مهم ترین عامل خسارت زننده و زیان رسان به زمین و منابع آن است و همچنین مستقیم و غیر مستقیم قاتل خود انسان نیز هست که نامش اتومبیل است...(بعنوان مرکب)   
pc ، لب تاب، گوشی مبایل، آی پد و و و ...(بعنوان تکنولوژی)    
تلگرام، اینستا، فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی و همچنین کاباره ها، دیسکوها، کافه ها، نایت کلاب ها و و و ...(بعنوان سرگرمی و ارتباطات) .....و قص علی هذا.    
بازخیزش انسان -           
همچنین آغاز این سکانس نمادی است از غلبه انسان بر شیطان!

در آنجا می بینیم مکس که در زیر خاک مدفون شده است به ناگاه برمی خیزد و از همین نقطه است که او بر ناکس غلبه کرده و او را در اختیار خود گرفته و به دنبال خود میکشد! 
مشابه این سکانس را در دیگر فیلم آخرالزمانی 2015 یعنی “RENEVANT” نیز می بینیم که Antidevil (دی کاپریو) از گوری که برایش تدارک دیده شده بود برمی خیزد و برای انتقام از دشمن دیرینه اش رهسپار می گردد!

برداشت شانزدهم – در انتظار کمک شیطان!        
در این برداشت می بینیم مکس برای ترسانیدن فیوریوسا وانمود می کند که تصمیم دارد او را به ایمورتون جو تحویل دهد!   
اما فیوریوسا به او می گوید:    
"به برخورد خوش بد کسی دل بسته ای!"       
مفهوم این جمله درواقع کنایه ایست به کسانیکه به امید کمک شیطان نشسته اند، و برای نابودی باطل دل به مدد و یاری "ابوباطل" بسته اند!

و در حقیقت تلنگریست برای کسانیکه برای نابودی آمریکای جهانخوار و اسرائیل غاصب،چشم انتظار کمک از سوی کسی هستند که خودش مسئول همه این جهانخواری ها و غصب هاست!      
از نکات دیگری که در این سکانس به چشم می آید مشخص شدن معلولیت فیوریوساست. در این برداشت به وضوح مشخص است که دست چپ فیوریوسا قطع شده است.

این معلولیت فیوریوسا و یک دست بودن او می تواند استعاره ای باشد از جدائی و کناره گیری حزب جمهوریخواه از بدنه نظام آمریکا در خصوص مسئله تقابل و مبارزه با ابلیس!  
نکته دیگری که ضمن همین سکانس باید به آن اشاره نمود، همسران ایمورتون جو هستند که از میان نژادهای مختلفند و نمادی از زنان پنج قاره می باشند! 

یک پیام فیمنیستی -      
بعنوان آخرین نکته این برداشت باید به جمله "اینگهارد" عروس باردار ایمورتون جو اشاره کنیم که خطاب به "مکس راکاتانسکی" می گوید:
" ما عازم سرزمین سبز گروه مادران هستیم! "
آشکار ترین پیام فیمنیستی این فیلم درواقع همین جمله است.بدین مفهوم که ما نه تنها از ابلیس بلکه از مردان نیز می گریزیم!
اینجانب در دعوی بین مرد و زن نمی خواهم این قصه پر غصه را مجدداً تکرار کنم بلکه آنچه که میخواهم شما را متوجه آن نمایم مسئله ولایت مرد بر زن است که امریست الهی و سرپیچی کنندگان از این دستور درواقع از فرمانی الهی سرپیچی نموده اند!    
سزای مردان ظالم و ستمگر و درحقیقت نامردان، که در حق زنان جفا می کنند با قانون و همچنین با قوای خشمگین و ظالمکش الهیست، اما آنچه بدیهیست اینست که حتی این موضوع(ظلم برخی مردان در حق زنان) نیز چیزی را عوض نمی کند و حکم ولایت مرد بر زن یک دستور ازلیست!   
این حقیر از شما سوالی می پرسد؛    
آیا اگر پدران و مادرانی باشند که در حق فرزندانشان کوتاهی نموده و یا خدای نخواسته به آنها ظلم کنند، آیا حکم احترام فرزندان به والدینشان _ که قرآن در 2 آیه صریحاً به آن اشاره کرده _ نقض می گردد!؟     
در مقام پاسخ باید گفت که؛    
قطعاً و مسلماً خیر!...جزای پدر یا مادری که نسبت به انجام تکالیفش در مورد فرزندانش کوتاهی و قصور انجام می دهد با خدایتعالی است اما آنچه که بدیهیست و حکمی که هرگز در آن تغییری نخواهی یافت چنین است:بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً"
بحث فرمان پذیری و متابعت زن از مرد نیز چنین است. خداوند اول مرد را آفرید و سپس زن را تحت تکفل او قرارداد و بر زن واجب است که در راستای اطاعت از اوامر الهی از کفیل خود فرمانبرداری و متابعت نماید. اما متاسفانه از همان روز ازل تا هم اکنون، از اثر فتنه ابلیس این موضوع به چالش کشیده شده و در اعتراض به فرمان الهی و نقض دستور، مرتباً زن را به سوی نافرمانی، چموشی و نشوز سوق می دهند!     
حال نیز در این وادی آخرالزمان گروهی  بنام "فیمنیسم" دورهم جمع شده اند و اعلام استقلال نموده اند که ما نه فرمانبران اوامر الهی هستیم و نه کنیزان ابلیس!
بزرگواران! کسی که زیر علم الهی سینه نزند، خواسته یا ناخواسته شیطان اختیار و مهارش را به دست خواهد گرفت ولو اینکه سرسخت ترین دشمن قسم خورده او باشد!!!!!

برداشت هفدهم – پیش دستی عنصر آخرالزمانی!          
در این سکانس فیوریوسا بمنظور تشویق مکس برای گریز از دست ایمورتون جو به او می گوید؛  
"تو دستکم پنج دقیقه از آنها جلوتری!"  
این موضوع در حقیقت به جلوتر بودن Antidevil از Devil برروی زمین(در بعد زمان)، و همچنین دردست داشتن ابتکار عمل در میدان معرکه آخرالزمان، اشاره دارد!     

در برخی دیگر از فیلمهای آخرالزمانی  _از جمله فیلم "شوتر"_  نیز به این موضوع اشاره شده است؛
در آن فیلم می بینیم که پس از فرار عنصر آخرالزمانی(گروهبان باب لی سوئیگر) از دست قوای اهریمنی، آنها اشاره می کنند که او تنها 30 ثانیه از ما جلوتر است!        
البته نبایست این نکته را از نظر دور داشت که متاثر از اراده و مشیت الهی، با توجه به افشای تاریخ ظهور ابلیس و انتشار وقایع نگار مربوطه درفاصله 14 ماه پیش از ژوئن2012  ، این موضوع سخنی بیراه نبوده و محتمل است!