بسم الله الرحمن الرحیم


برداشت ششم  –  فرسودگی شیاطین!    
خوب به خاطر دارم که علی رائفی پور در یکی از سخنرانی هایش در خصوص عدم علاقه جنیان به مادی شدن از ذکر این مثال استفاده کرد که :      
"مادی شدن جنیان و زندگی آنها به سبک و شیوه انسانها به همان میزان برای آنها سخت و دشوار است که ما به خواهیم به اعماق آب دریاها رفته و زیر آب زندگی کنیم!"
درواقع این موضوع اشاره مستقیم به کندی و انعطاف ناپذیری دارد...کاملاً بدیهیست همانگونه که ما درون آب دچار محدودیت هستیم و بسیاری از توانائی های خود را از دست می دهیم، برای جنیان(خاصه شیاطین) همین مسئله در زمان مادی شدن صادق است! 

اما همانگونه که در سلسله مقالات در طی این چند سال مکرراً اشاره شده است، شرایط آخرالزمان ابلیس و پیروانش را ناگزیر به اتخاذ کالبد و زندگی در کنار انسانها نموده است که احتمالاً این موضوع سبب فرسودگی آنها شده است، چنانچه اگر ما انسانها ناگزیر شویم برای مدتی زیر آب دریا و یا خارج از جو زمین زندگی کنیم قطعاً پس از مدت زمانی دچار عوارض و مشکلات زیادی خواهیم شد!  در این سکانس ما می بینیم که ایمورتون جو دارای کالبدی پیر و کاملاً فرسوده است و به کمک دستگاه هواساز و درمانهای جانبی به حیات خود ادامه میدهد، که این موضوع خود استعاره ای از پیری و فرسودگی شخص ابلیس و اشاره ای به مراحل پایانی عمر اوست!    
و حتی می بینیم که رکتیوس(فرزند ایمورتون جو) و همچنین شخص دیده بان از اکسیژن کمکی استفاده می کنند!             
(پانوشت -      
رکتیوس نام یکی از فرزندان ابلیس است که در زبان عربی و روایات اسلامی به نام "رکتبور" معروف و مشهور است و شناخته می شود. او موکل بر امور بازار است و مامور است تا اهل بازار را ترغیب به قسم دروغ، مدح کالا، متاع، لغویات و ... بنماید.) 

برداشت هفتم – تغذیه غیرارگانیک ها از ارگانیک ها!        
در این سکانس می بینیم که "ناکس" که یک نیمه جان و از فرزندان و سربازان "ایمورتون جو" است بواسطه دریافت خون درحال تغذیه از "مکس" می باشد که ناگهان خبر سرپیچی و طغیان فیوریوسا به آنها اعلام می شود. در همین صحنه می بینیم که ناکس و دوستش برای صداکردن مسئول تدارکات و پشتیبانیشان که یک انسان است، دقیقاً از لفظ "ارگانیک" استفاده می نمایند و خطاب به او می گویند؛ "هی ارگانیک!"  
درواقع این سکانس از فیلم برای ما حاوی این پیام و نکته است :
آنچیزی را که در مورد انسانها و شیاطین گماشته برآنها  _البته بنابر مصلحت الهی_  غیرقابل روئیت بوده و حقیقت آن را ما نمی توانیم ببینیم، اگر روئیت پذیر گردیده و به تصویر کشیده شود بی شباهت به چنین وضعیتی نیست که ما در همین سکانس می بینیم؛ یعنی موجوداتی غیرارگانیک که به ما چسبیده و از شیره جان و وجود ما تغذیه می نمایند!

برداشت هشتم – تغییر مسیر فیوریوسا یا تغییر سیاستهای آمریکا !؟    
در این سکانس می بینیم فیوریوسا که درحال حرکت به سمت شهر سوخت هست ناگهان تغییر مسیر داده و راه خود را به سوی شرق منحرف می کند!      
این سرپیچی فیوریوسا از دستور در حرکت به سمت شهر سوخت می تواند استعاره ای باشد از تغییر سیاستهای آمریکا پس از دوران بوش که اشاره به گرایش و تمایل سران این کشور به سوی شرق(علی الخصوص ایران)دارد! 
در خصوص تعبیر سیاسی این سکانس آنچه که ما در صورت واقع شاهد آن بوده ایم، سیاست آمریکا در تغییر لحن، عذرخواهی، عقب نشینی از خط مشی قبلی و اجتناب از جنگ و درگیری در دوران اوباما بوده است حالیکه همین کشور در دوران بوش، ایران را دائماً جزئی از محور شرارت می خواند درحالیکه خودش جنگ طلب و عصیانگر می نمود و همواره یک پای معرکه بود!     
این تغییر مسیر ناگهانی فیوریوسا را می توان به مفهوم آغاز تقابل رهبران آمریکا با ابلیس و کارگزارانش و همچنین جستجوی راهی برای نجات از شر آنها در گرایش به سمت شرق و ایران فرض نمود!     
چشم پوشی فیوریوسا از حرکت به سمت شهر سوخت و گلوله سازی نیز بعنوان تغییر رویکرد و مواضع آمریکا درخصوص سیاستهای جنگ و نفت تلقی می گردد!        

اما در همین برداشت می بینیم که این سرپیچی فیوریوسا را دیده بان بلافاصله به ایمورتون جو گزارش می کند که سبب عصبانیت او شده و موجب می گردد که نهایتاً او از قرارگاه خویش پایین آمده و شخصاً به تعقیب فیوریوسا بپردازد!... نکته جالب اینکه دیده بان ضمن گزارش خبر فرار فیوریوسا به ایمورتون جو تاکید می کند که دخترت در حال حرکت به سمت سرزمین دشمن است! گویا این دیالوگ زبان حال غرب و آمریکاست بدین مضمون که؛    
"ما از شیطان خیری ندیدیم و به او پشت کرده و به شما روی آورده ایم!! "

و نهایتاً اینکه سکانس فرود آمدن ایمورتون جو و ارتش وی از جایگاهشان به منظور تعقیب و دستگیری فیوریوسا نیز می تواند استعاره ای از ورود ابلیس به زمین در ترانزیت 6 ژوئن 2012 تلقی گردد!                  

برداشت نهم  – شیطان قاتل دنیا !!!
در این سکانس می بینیم که ایمورتون جو عصبانی از فرار فیوریوسا سراسیمه به اقامتگاه عروسان و همسرانش می رود و می بیند که آنها نیز ناپدید شده اند!        
در همین سکانس می بینیم که زنان و عروسان ایمورتون جو جملاتی را برروی زمین و دیوار نوشته اند که خود گویای مسائل بسیاری است!

سه جمله اصلی نوشته شده چنین است: 
  
1. Who killed the world!? (چه کسی دنیا رو کشت!؟)

2. Our babies will not be warlords!!! (بچه های ما نمیخوان جنگجو باشن!!!) 

3. We are not things! (ما شیء نیستیم!!)   

 

- جمله نخست یا همان "Who killed the world" درواقع اشاره ای صریح و بی پرده است به دخالت مستقیم ابلیس در امور بشر و نقش غیرقابل انکارش در تباهی انسان و نابودی زمین!

 

- و اما جمله دوم یا همان "Our babies will not be warlords" فی الواقع زبان حال مادرانی است که فرزندان آنها سربازان نیروهای نظامی و شبه نظامی هستند!         
چه  اینکه ما خود در طول دوران جنگ آمریکا با عراق و افغانستان شاهد کشتار بسیاری از نظامیان ارتش آمریکا و متحدانش بوده ایم.و این جمله معترضه دراینجا بیانگر این مفهوم است که نیروها و تشکیلات نظامی(علی الخصوص ارتش های بزرگ غرب و شرق) ابزار کار شیطان هستند و کارکنان و سربازانشان درحکم جنگجویان او....!!!                  
در تایید این مدعا همین کافی است که بدانیم سمبل و نماد نیروهای نظامی کشورهای صاحب ارتشهای قدرتمند مانند آمریکا، روسیه، چین و کره شمالی و....، "ستاره پنج پر" است:

بشر امروز باید این مهم را بداند که توسعه و گسترش قوای نظامی و تقویت ارتشها ضامن بقای کشورها نیست بلکه عاملی است که ناخواسته باعث افزایش ضریب جنگ خواهد شد و کاملاً بدیهیست که جنگ فاکتور اصلی نابودی زمین و ساکنانش است!               
آیا ضامن بقای کشورهایی همانند سویس _ که 700 سال است روی جنگ را به خود ندیده _ ارتش قدرتمند آن کشور بوده است!!!؟  
در اینجا کسی به بنده اعتراض کرد که: 
این سخنان چیست که می گویی!؟  اگر نیروی نظامی قدرتمند کشور ما نبود آمریکا و متحدانش تا الان ما را دریده بودند!!!
در پاسخ این فرد معترض گفتم: 
رضاشاه پهلوی خبیث نیز ادعای برخورداری از ارتشی بسیار قدرتمند را داشت اما وقتش که فرارسید و آنجا که لازم شد، متفقین ظرف 48 ساعت ایران را اشغال نمودند!!!        
 آمریکا و متحدانش اگر تا الان ما را ندریده اند علتش اینست که از چیز دیگری وحشت داشته و می ترسند و گرنه اگر خدایتعالی از ما روی بگرداند، برای آنها پاره پاره کردن این کشور و نیروهای نظامی به ظاهر قدرتمندش کمتر از همان 48 ساعت است!     

همانگونه که قبلاً نیز گفته شد:
متاثر از پشتیبانی حضرت حقتعالی و مشیت الهی او، مادامیکه کشورما در موضع تدافعی بوده و هیچگونه غرض و مرضی در برپایی فتنه و آشوبها نداشته باشد، چنانچه کشوری بخواهد متعرض ما بشود_ چه آمریکا باشد یا هر سگ دیگری_قصه همان قصه طبس خواهد بود و نفرین طوفان شن!!!

اما چنانچه غرضی برای برپایی فتنه و آشوب از سوی برخی عناصر ناصالح و لجام گسیخته در کشور وجود داشته باشد، آنها باید مسلم بدانند که بازهم متاثر از قدرت الهی، این نفرین بازگشته و آن جفاکاران پلید را درگیر خویش خواهد نمود!... و خداوند متعال را هرگز نمیتوان فریب داد!       

-و همچنین جمله سوم یا همان "We are not things" که عنوان می کند "ما شیء نیستیم!"، درحقیقت اشاره ای است به استفاده ابزاری ابلیس و یاورانش از زنان جهان در قرن بیستم!  
این جمله معترضه درواقع حاکی از آن است که نوعی بیداری و آگاهی در جهان غرب (علی الخصوص در میان جامعه زنان) پدید آمده که خوشبختانه بانوان را متوجه این نکته مهم نموده است که آنها در طول یک قرن گذشته بازیچه دست و ابزار کار ابلیس بوده و بوسیله آن ملعون مورد سوءاستفاده قرارگرفته اند!

 

و نهایتاً در پایان این سکانس پرمحتوی شاهد درگیری لفظی همسر اصلی ایمورتون جو با او هستیم که شامل سه جمله اساسی ذیل است که از سوی همسر ایمورتون جو به وی گفته می شود، جملاتی که احتیاج به تفسیر و توضیح نداشته و خود گویای مفهوم خویش است:      

"...تو صاحب انسان نیستی!"  

"...اونها اموال تو نیستند!" (اشاره به زنان است که ابلیس خود را صاحب اختیار آنها می داند!!!) 

"...دیر یا زود یکی جلوت می ایسته!"   

و اما این روح بزرگ و حقیقت گوی همسر ایمورتون جو در این سکانس بی اختیار یاد همسر فرعون را در ذهن مخاطب متبادر می نماید!